Forskning

Forskningen vid FPA bidrar genom forskning och expertverksamhet både till utvecklandet av den sociala tryggheten och hälsotryggheten och till utvecklandet av FPAs egen verksamhet och kundservice. Vi är en tvärvetenskaplig kunskapsenhet, som producerar samhälleligt inverkande information.

Publikationer

FPA publicerar forskningsrapporter om social trygghet och hälsotrygghet i sina egna vetenskapliga publikationsserier och i olika publikationer i Finland och utomlands.

Följ oss på sociala medier (på finska)