Informationspaket

På den här sidan har vi samlat koncentrerad information om de ämnen som vi forskar i.

Forskningen vid FPA producerar och tolkar information om den sociala tryggheten i Finland och om hur ändamålsenlig den är. Vi forskar bland annat i familjeförmåner, pensioner, arbetsmarknaden och arbetslöshetsförmåner, sjukförsäkringssystemet, stöd för boende och rehabilitering. 

Dessutom studerar vi FPA:s egen verksamhet, t.ex. kundbetjäningen och FPA som arbetsgemenskap. Vi samlar information också om andra länders socialförsäkringssystem och reformer i dem.