Kontakta forskningen vid FPA

FPA, Forskning
Nordenskiöldsgatan 12 (PB 450), 00250 (00101) Helsingfors
Peltolavägen 3, 20720 Åbo
tel. 020 634 11, fax 020 634 1700 (Helsingfors), 020 634 2800 (Åbo)
tutkimus(a)kela.fi

Forskningschef Jaana Martikainen, FaD
Sekreterare Eeva-Kaisa Keinänen

Uppgifter Specialområden Enhet

Aaltonen, Katri ›

forskare
020 634 1941
040 132 1429

Forskningsenheten

Ahlstedt, Jaana ›

publikationssekreterare
020 63 41626

publikationer

Forskningsenheten

Blomgren, Jenni ›

forskningschef
020 63 41893

regionala skillnader i välfärd, levnadsförhållanden, funktionsförmåga och institutionsvård av åldringar, sociodemografiska skillnader i hälsa och välfärd, statistiska forskningsmetoder, demografi

Forskningsenheten

Bogdanoff, Piia ›

planerare
020 63 41481

Forskningsenheten

Heino, Pekka ›

forskare
020 634 42875

statistik

Forskningsenheten

Heinonen, Hanna-Mari ›

forskare

kundbemötande, socialpolitik

Forskningsenheten

Helne, Tuula ›

seniorforskare
020 634 1582
050 551 7157

socialpolitik och ekologiska frågor, hållbar utveckling, hållbar välfärd

Forskningsenheten

Hujanen, Timo ›

forskare
020 634 1931

hälsoekonomi

Forskningsenheten

Hyvärinen, Tarja ›

ansvarig publikationsredaktör
020 634 1955
040 192 4072

Forskningsenheten

Ikonen, Milla ›

planerare
050 305 7861

forskningskommunikation

Kommunikationsenheten

Jauhiainen, Signe ›

forskningschef
020 634 1958
050 331 3982

ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknad, pensionsskydd, immigration, offentlig ekonomi

Forskningsenheten

Kainu, Markus ›

forskare

Forskningsenheten

Kalliomaa-Puha, Laura ›

specialforskare
(tjänstledig)

åldringar och rätt, anhörigvård

Forskningsenheten

Kari, Heini ›

forskare

050 470 2365

läkemedelskostnader, registerbaserad forskning, systemet för läkemedelsersättning

Forskningsenheten

Korpela, Tuija ›

forskare
020 634 1945
050 331 3506

Forskningsenheten

Koskenvuo, Karoliina ›

forskningschef
020 634 1355

rehabilitering, epidemiologi, arbetsförmögenhet, pensionsskydd, folkhälsovetenskap

Forskningsenheten

Koskinen, Hanna ›

chef för forskningsgrupp
020 634 1902

hälsoekonomi

Forskningsenheten

Kultanen, Virpi ›

informationsspecialist

metoder i att söka information, metoder i att beskriva innehållet

Forskningsenheten

Kuusisto, Satu ›

forskare

hälsoekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Laatu, Markku ›

specialforskare
020 634 1945

sociala problem, verkställigheten av den sociala tryggheten, arbetslivskvalitet, kundbemötande, förhållandet mellan etniska minoriteter och socialskyddssystemet

Forskningsenheten

Martikainen, Jaana ›

forskningschef, tjänstledig
020 634 1953
040 192 3827

läkemedelskostnader, läkemedelsförbrukning, läkemedelsförskrivning

Forskningsenheten

Mattila, Hannu ›

specialforskare
020 634 1956

kundundersökning, statistiska forskningmetoder

Forskningsenheten

Miettinen, Anneli ›

forskare

Forskningsenheten

Miettinen, Sari ›

projektchef

050 463 7821

social- och hälsopolitik, rehabiliteringssystem, rehabiliteringspolitik

Forskningsenheten

Mikkola, Hennamari ›

chef för forskningsenheten
020 634 1890
050 468 6911

hälsoekonomi, finansiering av hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen, hälso- och sjukvårdsmarknaden, äldreomsorgsmarknaden

Forskningsenheten

Mäkkylä, Katja ›

Forskare

050 566 8380

kvalitativ forskning, medie- och kommunikationsforskning

Forskningsenheten

Niemelä, Mikko ›

forskningsprofessor (FPA) / professor (Åbo universitet)

+358 40 513 3669

inkomstfördelning, befolkningens levnadsförhållanden, social- och hälsopolitik

Forskningsenheten

Pappila, Jyrki ›

informationsspecialist
020 634 1565

metoder i att söka information, metoder i att beskriva innehållet

Forskningsenheten

Pitkänen, Visa ›

forskare

hälsoekonomi, ekonomi, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Rautjärvi, Leena ›

publikationsredaktör
020 634 1947

Forskningsenheten

Räsänen, Tapio ›

forskare
020 63 41789
050 302 9292

statistik, statistiska forskningmetoder, statistisk databehandling, mikrosimulering, registerbaserad forskning

Forskningsenheten

Rättö, Hanna ›

forskare

Forskningsenheten

Saarikallio-Torp, Miia ›

forskare
020 634 1968

ekonomi

Forskningsenheten

Saastamoinen, Leena ›

forskningschef
020 634 1972

läkemedelsförskrivning, receptförnyelse, långtidsmedicinering

Forskningsenheten

Sakslin, Maija ›

seniorforskare (tjänstledig)

sociala rättigheter, mänskliga rättigheter, socialrätt, socialförsäkringsrätt, europarätten, statsförfattningsrätt

Forskningsenheten

Salminen, Anna-Liisa ›

forskningschef
020 634 1303

rehabilitering, arbetsterapi, hjälpmedlen, självständig livet, evaluering, kvalitativ forskning

Forskningsenheten

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

forskningschef
020 634 1908
040 183 8920

utvärderingsforskning, kvalitativ forskning, utveckling av arbetet och arbetskollektivet, ledarskap, utvärdering av utveckling

Forskningsenheten

Simanainen, Miska ›

forskare
020 63 40527

mikrosimulering

Forskningsenheten

Talka, Reeta ›

specialforskare

050 4644 351

läkemedelskostnader, farmakologi

Forskningsenheten

Tillman, Päivi ›

forskare
020 634 1927
050 573 6586

reseersättningar, ekonomi, registerbaserad forskning, enkätundersökningar, närståendevård

Forskningsenheten

Tschamurov, Viveka ›

forskare
020 634 1905
050 551 8008

arbetslöshet, arbetsmarknadsekonomi, ungdomsarbetslöshet, registerforskning

Forskningsenheten

Tulokas, Maini ›

publikationsredaktör
020 634 1943

Forskningsenheten

Tuominen, Marja-Liisa ›

informatikerassistent
020 634 1701
040 865 6728

informationsexpertis

Forskningsenheten

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

forskare

social- och hälsovårdsrätt, förvaltningsrätt

Forskningsenheten

Veilahti, Antti ›

forskningchef
020 634 1277
050 550 6309

utkomstskydd, mentala störningar, registerforskning, offentlig ekonomi, sosiologi, jämförande socialpolitik, marginalisering bland unga

Forskningsenheten

Virta, Lauri ›

seniorforskarläkare
020 63 42858

specialist i fysiatri

Forskningsenheten

Ylikännö, Minna ›

chef för forskningsgrupp
020 63 42803

arbetslöshet, tidsanvädningsundersökning

Forskningsenheten

Österbacka, Eva ›

specialforskare (FPA) / professor (Åbo Akademi)

inkomströrlighet, familjens tidsanvändning, barns välfärd, arbetsmarknad

Forskningsenheten