Forskningsprogram 2017–2020

Evidensbaserad kunskap för utvecklande av den sociala tryggheten

Forskningsenheten vid FPA är sakkunnig inom social- och hälsopolitik och en ansedd aktör, som till som stöd för beslutsfattandet producerar tillförlitlig och rättidig information om systemet för social trygghet.

Våra forskningsområden är

  • den sociala tryggheten i olika livsskeden och livssituationer
  • de förmåner som FPA handhar
  • FPA:s kundservice
  • FPA:s kunder samt
  • FPA som arbetsgemenskap.

Dessutom samordnar vi annan forskning som bedrivs inom FPA. Syftet med vår forskningsverksamhet är att utvärdera och utveckla den sociala tryggheten, de förmåner som betalas ut av FPA och FPA:s verksamhet.

Vi behandlar forskningsfrågor tvärvetenskapligt, holistiskt och övergripande och beaktar samtidigt förändringarna i verksamhetsmiljön och i samhället. I vårt arbete beaktar vi megatrenderna inom samhällsutvecklingen, t.ex. allt knappare ekonomiska resurser, åldrande befolkning, utvecklandet av hemvården, förändringar i familjestrukturerna, hållbar välfärd, invandring, internationalisering, förändringar i arbetet, digitalisering samt hälsoteknologins utveckling och ökande individualisering.

För att få ett brett perspektiv följer vi den internationella utvecklingen inom social- och hälsopolitiken och gör internationella jämförelser. I vår forskning uppmärksammar vi medborgarnas och kundernas synvinkel och hur jämställdhet och rättvisa uppfylls.