Försök med basinkomst

Ett försök med basinkomst genomfördes i Finland åren 2017–2018. Försöket innebar att 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år fick en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning.

De preliminära resultaten: välbefinnandet har ökat, inga sysselsättningseffekter under det första året

De första preliminära resultaten av en utvärdering av försöket publicerades 8.2.2019.

Försöket med basinkomst ökade inte sysselsättningen bland deltagarna under det första försöksåret. Utifrån registermaterialet har de som haft basinkomst varken sysselsatt sig bättre eller sämre på den öppna arbetsmarknaden än personerna i jämförelsegruppen under det första försöksåret. Eftersom registeruppgifterna blir klara med ett års fördröjning publiceras resultaten för det andra försöksåret i början av 2020.

Enligt en enkätundersökning var det upplevda välbefinnandet bättre bland basinkomsttagarna än bland personerna i jämförelsegruppen när försöket avslutades. Basinkomsttagarna hade mindre stressymtom och koncentrations- och hälsoproblem än jämförelsegruppen. De hade också en starkare tro på framtiden och på de egna samhälleliga påverkningsmöjligheterna.

De första resultaten är delvis preliminära och man kan ännu inte dra några definitiva slutsatser om försökets effekter. Resultaten publiceras stegvis under åren 2019 och 2020.

Vetenskaplig utvärdering av försöket med basinkomst

En mera omfattande forskningsrapport om det första försöksåret färdigställs på våren 2019. Resultat som omfattar hela försöket blir färdiga våren 2020.

Utvärderingen av försöket med basinkomst omfattar en registerbaserad studie och telefonintervjuer med personer som ingår i försöksgruppen och kontrollgruppen.

Det främsta syftet med utvärderingen är att producera information om hur basinkomsten påverkat försöksdeltagarnas sysselsättning och inkomster. Också basinkomstens effekter på deltagarnas välbefinnande utvärderas. Försöksgruppen (2 000 personer) jämförs med en kontrollgrupp. Kontrollgruppen består av personer som inte valdes till försöksgruppen.

Folkpensionsanstalten svarar för organiseringen av hela studien och kan anlita Statens ekonomiska forskningscentral och andra partner i genomförandet av projektet.

Ett tvåårigt försök

Försöket med basinkomst genomfördes av statsminister Juha Sipiläs regering åren 2017–2018. En grupp som bestod av forskare från olika forskningsinstitut och som leddes av  FPA utredde hur försöket med basinkomst ska genomföras. Det stiftades en lag om försöket, och FPA svarade för det praktiska genomförandet av försöket och för utbetalningen av basinkomsten. FPA svarar också för den vetenskapliga utvärderingen av försöksresultaten. 

Försöket med basinkomst inleddes den 1 januari 2017. Försöket pågick i två år och avslutades 31.12.2018.

Avsikten med basinkomstförsöket var att utreda hur den sociala tryggheten kunde reformeras så att den bättre skulle svara mot förändringarna i arbetslivet. En annan avsikt är att skapa en social trygghet som bidrar till större delaktighet och sporrar till arbete. Samtidigt strävar man efter mindre byråkrati och enklare förmånssystem.

Beställ nyhetsbrevet om försöket med basinkomst

Publikationer

Bloggtexter

Presentationsmaterial

I tidskriften Sosiaalivakuutus

Evenemang

Kontaktinformation

Forskningsgruppens ledare, arbetslivsprofessor Olli Kangas, Åbo universitet, tfn 045 138 3790, fornamn.efternamn@utu.fi

Ledande forskare Minna Ylikännö, FPA, tfn 050 313 8712, fornamn.efternamn@fpa.fi

Seniorforskare Signe Jauhiainen, FPA, tfn 050 3313982, fornamn.efternamn@fpa.fi

Forskare Miska Simanainen, FPA, 
tfn 050 552 2095, fornamn.efternamn@fpa.fi

Forskare Katja Mäkkylä, FPA, tfn 050 566 8380, fornamn.efternamn@fpa.fi

Verkställande direktör Markus Kanerva, Tankesmedjan Tänk (basinkomstförsök i andra länder än Finland), tfn 040 845 1881, fornamn.efternamn@vnk.fi

Forskningsdirektör Kari Hämäläinen, Statens ekonomiska forskningscentral (registerforskning), tfn 040 304 5518, fornamn.efternamn@vatt.fi

Kommunikationsplanerare Milla Ikonen, FPA, tfn 050 305 7861, fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer