Försök med basinkomst

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför ett försök med basinkomst i Finland 2017–2018. En grupp forskare vid olika forskningsinrättningar har under ledning av Folkpensionsanstalten utrett hur försöket med basinkomst bäst ska genomföras. 

Försöket med basinkomst inleddes den 1 januari 2017. I försöket får 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning. Försöket pågår i två år. FPA ansvarade för försöket.

En vetenskaplig utvärdering av försöket med basinkomst inleds

Utvärderingen omfattar en registerbaserad studie och telefonintervjuer med personer som ingår i försöksgruppen och kontrollgruppen.

Information om resultaten av det första försöksåret fås våren 2019. En rapport som gäller hela försöket blir färdig ett år senare.  

Det främsta syftet är att producera information om hur basinkomsten påverkar försöksdeltagarnas sysselsättning och inkomster. Man utvärderar också basinkomstens effekter på deltagarnas välmående. Försöksgruppen (2 000 personer) jämförs med en kontrollgrupp. Kontrollgruppen består av personer som inte valdes till försöksgruppen.

Folkpensionsanstalten svarar för organiseringen av hela studien och kan anlita Statens ekonomiska forskningscentral och andra partner i genomförandet av projektet.

Ta kontakt 

professor Olli Kangas, Åbo Universitet
fornamn.efternamn@utu.fi, 045 138 3790

seniorforskare Minna Ylikännö, FPA
fornamn.efternamn@fpa.fi, 050 313 8712

 

Läs mer