Forumet för klientarbetet inom rehabiliteringen

Forumet för klientarbetet inom rehabiliteringen behandlar frågor som gäller innehållet i FPA-rehabiliteringen och klientsamarbetet.

De ämneshelheter som behandlas i forumet planeras tillsammans med deltagarna, med fokus på aktuella delområden som berör flera klientgrupper i fråga om den rehabilitering som FPA anordnar. Målet är en engagerande diskussion om de olika ämnena så att resultaten kan användas i utvecklingsarbetet gällande rehabiliteringen.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2021.

Ordförande
Mikko Toivanen chef för Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden, FPA

Viceordförande och sekreterare
Riikka Peltonen planeringsspecialist, rehabiliteringsgruppen vid kompetenscentret, FPA

Forumet för klientarbetet inom rehabiliteringen
Medlem

Suppleant

Seija Sukula, specialsakkunnig, Social- och hälsovårdsministeriet

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig, Social- och hälsovårdsministeriet

Patrik Tötterman, specialsakkunnig,
Arbets- och näringsministeriet

Päivi Haavisto-Vuori, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet

Kaisa Räty, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Jouni Järvinen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Ellen Vogt, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund

Tuula Kock, sakkunnigläkare, Finlands Kommunförbund

Päivi Pollari, planerare, RISE Brottspåföljdsmyndigheten

Arja Alamehtä, planerare, RISE Brottspåföljdsmyndigheten
Mauri Kallinen, rehabiliteringsöverläkare, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Aki Vainionpää, rehabiliteringsöverläkare, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Jaana Ylitalo, ordförande, Finlands rehabiliteringsinstruktörer rf

Anne Höglund, styrelsemedlem, Finlands rehabiliteringsinstruktörer rf

Hanna Huumonen, ledande sakkunnig, Helsingfors sysselsättningstjänster

Sirkku Reponen, projektchef, Navigatorn, Helsingfors stad

Virpi Siiskonen, styrelsemedlem, Handikappforum rf

Riitta Saksanen, social- och hälsovårdspolitisk expert, Handikappforum rf

Marko Jääskeläinen, företagare, Handikappforum rf

Jukka Sariola, ordförande, Handikappforum rf

Pia Hytönen, verksamhetsledare, Finfami rf

Olavi Kaukonen, verkställande direktör, A-Klinikstiftelsen

Jaana Hirvonen, utvecklingsdirektör, Reumaförbundet i Finland

Susanna Ryynänen, rehabiliteringsplanerare, Muskelhandikappförbundet

Janne Leinonen, ledande överläkare, FPA

Jan Löfstedt, ansvarig sakkunnigläkare, FPA