Forumet för samarbetspartner inom rehabiliteringen

Forumet för samarbetspartner inom rehabiliteringen utvecklar klientsamarbetet inom rehabiliteringen tillsammans med FPA:s samarbetspartner som agerar i olika roller.

Ämnena för forumet bereds tillsammans med medlemmarna. Målet är att utveckla samarbetet vid ordnandet av rehabiliteringstjänster och klientsamarbetet.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2021.

Ordförande
Mikko Toivanen chef för Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden, FPA

Viceordförande och sekreterare
Tuula Ahlgren chef för gruppen för rehabiliteringstjänster vid kompetenscentret, FPA

Forumet för samarbetspartner inom rehabiliteringen
Medlem

Suppleant

Seija Sukula, specialsakkunnig, Social- och hälsovårdsministeriet

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig, Social- och hälsovårdsministeriet

Patrik Tötterman, specialsakkunnig,
Arbets- och näringsministeriet

Päivi Haavisto-Vuori, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet

Marika Heimo, understödsberedare, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA

Heidi Pursiainen, specialsakkunnig - uppföljning och utvärdering av understöd, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA

Ellen Vogt, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund

Tuula Kock, sakkunnigläkare, Finlands Kommunförbund

Riitta Työläjärvi, sakkunnigläkare,
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Ilkka Kaukoranta, chefsekonomist,
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Auli Rytivaara, sakkunnigläkare, Finlands Näringsliv EK

Juhani Ruutiainen, professor, rehabiliteringsdirektör, överläkare, Finlands Neuroförbund

Marja Tallavaara, sakkunnig, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Maire Lumiaho, jurist, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

social- och hälsovårdspolitisk expert, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Samppa Koskela, jurist, FTFC rf

Mika Pekkonen, medicinsk direktör, Verve Oy

Jarno Talvitie, näringspolitisk sakkunnig, Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY

Päivi Opari, specialsakkunnig, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Soile Kuitunen, verkställande direktör, Stiftelsen för Rehabilitering

Janne Pelkonen, specialist, Arbetspensionsförsäkrarna TELA

-

Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden, Företagarna i Finland

Albert Mäkelä, sakkunnig, Företagarna i Finland

Mauri Kallinen, rehabiliteringsöverläkare, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Aki Vainionpää, rehabiliteringsöverläkare, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Tiina Mäkinen, Kuntoutusalan asiantuntijat ry

Katri Ojala, ledande sakkunnig, Akava rf

Outi Töytäri, rehabiliteringssakkunnig, Tehy ry

Marja Lampainen, fysioterapeut

Janne Leinonen, ledande överläkare, FPA

Jan Löfsted, ansvarig sakkunnigläkare, FPA

Anna-Liisa Salminen, ledande forskare, FPA

Riitta Seppänen-Järvelä, FPA