Förvaltning

Telefon, växel
020 634 11
Från utlandet +358 20 634 11

E-postadresser
E-postadresserna för FPA-anställda är i formen fornamn.efternamn@fpa.fi

Huvudkontorshuset
Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
Postadress
PB 450, 00056 KELA

Kontorshuset i Sockenbacka
Besöksadress
Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors
Postadress
PB 80, 00056 KELA

Kontorshuset i Jyväskylä
Postadress
PB 40, 40056 KELA

Kontaktinformation till FPA finns också i de lokala telefonkatalogerna.

Kontaktuppgifterna för FPA:s registratorskontor
Telefon: 020 634 7710, vardagar kl. 8.15–16
Postadress: Folkpensionsanstalten, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA
E-post: kirjaamo(a)kela.fi

Administrativa ärenden som behandlas vid FPA ska skickas till FPA:s registratorskontor. Det kan till exempel vara fråga om begäran om utlåtanden och utredningar, klagomål, skadeståndsyrkanden samt begäran om information.

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter, använd den skyddade e-postförbindelsen.
 

Läs mer