En kvinna som håller ett FPA-kort i handen

Visste du att...

Alla som är sjukförsäkrade i Finland får ett sjukförsäkringskort, dvs. ett FPA-kort.

En kvinna som håller ett FPA-kort i handen

FPA-kort

Alla som är bosatta i Finland får ett eget sjukförsäkringskort, ett FPA-kort. När du visar upp ditt FPA-kort apoteket eller på en läkarstation kan du få FPA-ersättningen avdragem från räkningen direkt vid kassan. Då betalar du endast din självriskandel. Det vanliga FPA-kortet är gratis.

På FPA-kortet antecknas också om du har rätt till specialersättning för läkemedel. Om du har ett vanligt FPA-kort förnyar FPA det automatiskt när du beviljas rätt till specialersättning.

FPA-kortet

FPA-kortet skickas till alla som omfattas av den finländska sjukförsäkringen. När kunden har meddelat exempelvis en namnändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  skickar FPA skickar automatiskt ett nytt kort.

Om du flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande ska du underrätta FPA om det. FPA utreder din rätt att omfattas av sjukförsäkringen och till FPA-förmåner. Om du inte längre omfattas av den finländska sjukförsäkringen, har du inte rätt att använda FPA-kortet även om du besöker Finland.  

Om du flyttar till Finland eller börjar arbeta i Finland, kan du ansöka om ett FPA-kort på blanketten SV 157r. Skicka blanketten till FPA och fyll dessutom i bilagan Y 77r Flyttning till Finland.

När du reser i Europa i andra EU-länder, EES-länder eller i Schweiz kan du behöva ett europeiskt sjukvårdskort som berättigar till nödvändig sjukvård under resan. Detta kort kan endast användas utomlands.

ID-kort med sjukförsäkringsuppgifter

Sjukförsäkringsuppgifter antecknas inte längre på identitetskortet. Identitetskort som beviljats 2017 kan inte användas i stället för FPA-kortet.

Identitetskort som beviljats tidigare och som innehåller sjukförsäkringsuppgifter kan fortfarande användas i stället för FPA-kortet på t.ex. läkarstationer eller apotek. Kortet har kunnat innehålla t.ex. uppgifter om specialersättningsgilla läkemedel, medlemskap i en arbetsplatskassa samt försäkringstiden för en person som är sjukförsäkrad en bestämd tid.