Serviceställen och servicepunkter

FPA erbjuder rådgivning i hela landet via sina serviceställen, filialmottagningar och servicepunkter. Kunden kan sköta sina ärenden på vilket verksamhetsställe som helst. På verksamhetsställena kan man hämta ansökningsblanketter och broschyrer, lämna in ansökningar och få allmän handledning om förmåner och FPA:s e-tjänster. De har dock ingen telefonservice, utan den sköts genom den riksomfattande telefonservicen.

Kunderna ska ta med sig ett identitetsbevis när de besöker FPA-serviceställen, t.ex. körkort, ett fotoförsett FPA-kort eller pass. Om kunden sköter en annan persons ärenden behöver han eller hon förutom identitetsbeviset även en specificerad fullmakt av personen i fråga.

För vem

Besök på ett serviceställe lämpar sig för kunder som vill sköta sina ärenden på ort och ställe. Kunder som inte har en dator eller internetförbindelse kan besöka en sådan serviceställe där det finns kunddatorer.

Tjänster som rekommenderas