FPA-statistik i bilder

Figurer

Presenterar i grafisk form FPA, den sociala trygghet som handhas av FPA och det totala pensionsskyddet i Finland. Här ingår också det statistiska material som figurerna grundar sig på. Innehåller tidsserier i mera begränsad omfattning t.o.m. från och med 1940.

 • FPA (pdfExcel) (5.8.2019)
 • Pensionsförsäkring (pdfExcel) (5.4.2019)
 • Sjukförsäkring (pdfExcel) (22.3.2018)
 • FPA-rehabilitering (pdfExcel) (20.2.2019)
 • Företagshälsovård (pdfExcel) (29.3.2019)
 • Arbetslöshetsbidrag (pdfExcel) (1.10.2019)
 • FPA-förmåner till barnfamiljer (pdfExcel) (27.2.2019)
 • Stöd för boende (pdfExcel) (31.1.2019)
 • Studieförmåner (pdfExcel) (18.1.2019)
 • Militärunderstöd (pdfExcel) (21.1.2019)
 • FPA:s handikappförmåner (pdfExcel) (30.1.2019)

Förfrågningar:
tilastot (at) kela.fi