FPA-statistik i bilder

Figurer

Presenterar i grafisk form FPA, den sociala trygghet som handhas av FPA och det totala pensionsskyddet i Finland. Här ingår också det statistiska material som figurerna grundar sig på. Innehåller tidsserier i mera begränsad omfattning t.o.m. från och med 1940.

Pdf

Excel

Förfrågningar:
tilastot@kela.fi