En kvinna som håller ett FPA-kort i handen

Visste du att...

Alla som är sjukförsäkrade i Finland får ett sjukförsäkringskort, dvs. ett FPA-kort.

En kvinna som håller ett FPA-kort i handen

FPA-kort

Alla som är bosatta i Finland får ett eget sjukförsäkringskort, ett FPA-kort. När du visar upp ditt FPA-kort apoteket eller på en läkarstation kan du få FPA-ersättningen avdragem från räkningen direkt vid kassan. Då betalar du endast din självriskandel. Det vanliga FPA-kortet är gratis.

På FPA-kortet antecknas också om du har rätt till specialersättning för läkemedel. Om du har ett vanligt FPA-kort förnyar FPA det automatiskt när du beviljas rätt till specialersättning.

FPA-kortet

FPA-kortet skickas till alla som omfattas av den finländska sjukförsäkringen. När kunden har meddelat exempelvis en namnändring till magistraten skickar FPA skickar automatiskt ett nytt kort.

Du ska returnera kortet till FPA om du varaktigt flyttar bort från Finland. Det gäller också ditt europeiska sjukvårdskort.

Om du flyttar till Finland från ett annat land för att bli fast bosatt här, ska du ansöka om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, varefter du kan få ett FPA-kort. Läs mer om hur du ska göra om du flyttar utomlands eller till Finland i avsnittet Internationella situationer.

När du reser i Europa i andra EU-länder, EES-länder eller i Schweiz kan du behöva ett europeiskt sjukvårdskort som berättigar till nödvändig sjukvård under resan. Detta kort kan endast användas utomlands.

Samma rabatter som givits mot det fotoförsedda FPA-kortet får folkpensionstagare med Kortet för folkpensionstagare, som FPA skickar till alla som får full folkpension.

ID-kort med sjukförsäkringsuppgifter

Sjukförsäkringsuppgifter antecknas inte längre på identitetskortet. Identitetskort som beviljats 2017 kan inte användas i stället för FPA-kortet.

Identitetskort som beviljats tidigare och som innehåller sjukförsäkringsuppgifter kan fortfarande användas i stället för FPA-kortet på t.ex. läkarstationer eller apotek. Kortet har kunnat innehålla t.ex. uppgifter om specialersättningsgilla läkemedel, medlemskap i en arbetsplatskassa samt försäkringstiden för en person som är sjukförsäkrad en bestämd tid.