FPA:s direktörerGeneraldirektör Elli Aaltonen

Generaldirektören ansvarar för den strategiska ledningen, planeringen och utvecklingen av FPA. Generaldirektören föredrar dessutom ärendena för FPA:s styrelse och svarar för verkställandet av styrelsens beslut. Vidare bereder generaldirektören också FPA:s arbetsordning. FPA:s styrelse fastställer arbetsordningen.

Enheten för ledningsstöd, kommunikationsenheten och FPA:s interna revision lyder direkt under generaldirektören.

Meritförteckning (pdf)

Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Resultatenheterna för förmånstjänster och kundrelationstjänster lyder under Mäki-Lohiluoma. Han ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.

Meritförteckning (pdf)

Direktör Nina Nissilä

ICT-servicecentret och gemensamma tjänster lyder under Forss. Han ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.

Meritförteckning (pdf)

Direktörernas ställföreträdare

  • Generaldirektör Elli Aaltonens ställföreträdare är direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
  • Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluomas ställföreträdare är direktör Nina Nissilä.
  • Direktör Nina Nissiläs ställföreträdare är direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.