Folkpensionsindex

En stor del av FPA:s förmåner justeras årligen enligt folkpensionsindexet. Justeringen gäller förutom folkpension även garantipension, familjepension, fronttillägg, militärunderstödets grundunderstöd, handikappbidrag, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd för arbetslösa, barnbidrag, barnavårdsstöd och sjukförsäkringens minimidagpenningar.

Folkpensionsindexet följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen beräknar utifrån prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna. FPA fastställer årligen poängtalet för folkpensionsindexet enligt den genomsnittliga prisnivån under årets tredje kvartal (juli, augusti och september). Poängtalet för folkpensionsindexet för följande år uträknas så att medeltalet av levnadskostnadsindexets poängtal för månaderna i det innevarande årets tredje kvartal (juli, augusti och september) divideras med talet 1,2065.

FPA fastställer folkpensionsindexets poängtal för det följande kalenderåret varje år före utgången av oktober.

År 2011 är poängtalet för folkpensionsindex 1508.
År 2012 är poängtalet för folkpensionsindex 1565.
År 2013 är poängtalet för folkpensionsindex 1609.
År 2014 är poängtalet för folkpensionsindex 1630.
År 2015 är poängtalet för folkpensionsindex 1637.
År 2016 är poängtalet för folkpensionsindex 1631.
År 2017 är poängtalet för folkpensionsindex 1617.
År 2018 är poängtalet för folkpensionsindex 1617.
År 2019 är poängtalet för folkpensionsindex 1617.
År 2020 är poängtalet för folkpensionsindex 1633.
År 2021 är poängtalet för folkpensionsindex 1639.
1.1.-31.7.2022 är poängtalet för folkpensionsindex 1674.
1.8.-31.12.2022 är poängtalet för folkpensionsindex 1733.

Läs mer