FPA betjänar sina kunder på många sätt

Den som sköter ärenden hos FPA kan själv välja vilket sätt som passar bäst i den aktuella livssituationen. FPA betjänar via nätet, per telefon och på alla sina serviceställen.

När man gör ansökan och skickar bilagor via e-tjänsten går handläggningen snabbare och stödet kan betalas ut snabbare. Dessutom finns en del av uppgifterna redan färdigt införda i den elektroniska ansökan så det är enklare att göra ansökan.

Genom att boka tid för kundservice per telefon eller för ett besök på något serviceställe undviker man att köa.

Servicekanaler

FPA vill betjäna sina kunder behändigt, nära och på flera olika sätt. Nära betyder alternativa servicekanaler och ett utbrett servicenät. Man kan allt oftare sköta FPA-ärenden hemifrån eller på arbetsplatsen.

Kunderna kan välja mellan 6 servicekanaler: e-tjänsten, servicenumren, serviceställena, servicepunkter, traditionell post och direktersättning.

Arbetsgivarkunder kan välja mellan fyra olika e-tjänster, en chatt, arbetsgivarlinjen och rådgivningen för den som söker ersättning för företagshälsovård.

På nätet

Kunderna kan sköta allt fler FPA-ärenden på nätet, då när det passar bäst. Med beräkningsfunktionerna kan kunderna uppskatta sin rätt till en viss förmån och hur stor en eventuell förmån skulle bli.

Via e-tjänsten kan kunderna t.ex. ansöka om alla stöd för barnfamiljer, arbetslöshetsförmåner, bostadsbidrag, grundläggande utkomststöd eller studiestöd. Dessutom kan kunderna kontrollera uppgifter som rör de egna ansökningarna och utbetalningarna samt läsa brev och beslut från FPA. Man loggar in på e-tjänsten med nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort.

Av datasäkerhetsskäl kan FPA-ärenden inte skötas per e-post. Kunderna kan skicka och få meddelanden från FPA via skyddad förbindelse i e-tjänsten.

Per telefon

Via FPA:s servicenummer får kunderna råd på finska, svenska och engelska. Telefonservicen i hela landet sköts av FPA:s kontaktcenter. Servicenumren är grupperade enligt kundens ärende och livssituation.

På serviceställena

Kunderna kan sköta sina ärenden på vilket som helst av FPA:s serviceställen. Serviceställena har i allmänhet öppet vardagar kl. 9–16. Vissa serviceställen har ändå öppet bara en del av veckan. Med funktionen för sökning av serviceställe kan man kontrollera var det närmaste servicestället finns och öppettiderna.

Vi betjänar också med tidsbokning. En tid kan bokas då kunden besöker ett serviceställe eller ringer till telefonservicen.

Vid servicepunkterna

Utöver på serviceställena erbjuds FPA:s tjänster vid  servicepunkter runtom i landet. De delar ut och tar emot ansökningsblanketter. Vid servicepunkterna får man också hjälp med att använda FPA:s e-tjänst. Med verktyget sök serviceställe kan man kontrollera var den närmaste servicepunkten finns och öppettiderna.

Per post

Kunderna kan skicka in ansökningar och bilagor per post till fyra regionala center.

Genom direktersättning

En del av FPA-förmånerna kan betalas direkt till kunden utan att han eller hon gör en separat ansökan. Ersättningen dras då av på räkningen redan på apoteket eller på läkarstationen. FPA-ersättningen kan också dras av direkt på kostnaderna för en taxiresa som företagits på grund av sjukdom eller rehabilitering