Telefonservice till hyresvärdar

Myndighetstelefonlinjen 020 692 239 är ett servicenummer för hyresvärdar. Myndighetstelefonlinjen erbjuder service vardagar kl. 9-15.

Samtal till myndighetslinjen går förbi de vanliga kundsamtalen.

Myndighetslinjen betjänar hyresvärdar i frågor som gäller

  • bidragstagares flytt, betalningar och referensnummer
  • återbetalning av överbetalat bidrag
  • utbetalning till hyresvärden när hyresgästen försummat att betala hyran.

FPA kan inte överlåta information till hyresvärden som gäller bidragstagaren förutom bostadsbidragets belopp och utbetalningsdatum.

Hyresgästerna ska inte hänvisas till myndighetstelefonlinjen. Hyresgästerna betjänas i FPAs riksomfattande servicenummer:

  • allmänt bostadsbidrag 020 692 201 (finskspråkig), 020 692 221 (svenska och engelska)
  • bostadsbidrag för pensionstagare 020 692 202 (finskspråkig), 020 692 222 (svenska och engelska)
  • utkomststöd 020 692 207 (finskspråkig), 020 692 227 (svenska), 020 634 2550 (engelska).

Telefonservice som ges av FPA:s försäkringsdistrikt till samarbetspartnern

I frågor gällande samarbete, lokala ärenden eller i frågor som kräver sakkunnighet gällande handläggandet av förmånsärenden står FPAs försäkringsdistrikter till tjänst. Välj det försäkringsdistrikt där bostaden som hyrs är beläget.