Arbete utomlands

Den som arbetar utomlands i högst ett år omfattas i regel fortsättningsvis av den finländska sociala tryggheten. Om arbetet utomlands fortgår längre än ett år, mister du i regel din rätt till den finländska sociala tryggheten.

Notera att om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan du inte omfattas av den finländska sociala tryggheten ens under ett kortvarigt arbete som fortgår mindre än ett år.

Utstationerade arbetstagare och offentligt anställda omfattas av den finländska sociala tryggheten även om arbetet utomlands fortgår längre än ett år. Utstationerade arbetstagare ska ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. För offentligt anställda räcker en anmälan från arbetsgivaren. Familjemedlemmar ska separat ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten:

  • hos FPA om du är en arbetstagare utstationerad till något annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland
  • hos Pensionsskyddscentralen om du är en arbetstagare utstationerad till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland.