Arbete utomlands

Den som arbetar utomlands i högst 6 månader har i regel fortfarande rätt till förmåner. Om arbetet utomlands fortgår mer än 6 månader upphör rätten till förmåner redan vid flyttningen från Finland.

Notera att om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan du inte få förmåner ens under ett kortvarigt arbete som fortgår mindre än 6 månader.

Utsända arbetstagare eller personer som arbetar utomlands i finska statens tjänst har rätt till förmåner även om arbetet utomlands fortgår mer än 6 månader. Utsända arbetstagare ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla arbetet utomlands till FPA när arbetet utförs i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Även familjemedlemmar ska anmäla vistelse utomlands.