Från Finland till utlandet för att söka arbete

Du kan vistas utomlands utan att förlora rätten till arbetslöshetsförmåner om

  • du anmäler dig som arbetslös arbetssökande i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz (gäller endast grunddagpenning) eller
  • du vistas utomlands tillfälligt och du håller din jobbsökning i kraft i Finland. Du är också beredd att ta emot jobb i Finland eller delta i sysselsättningsfrämjande service som TE-tjänster ordnar (gäller både grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd).

Läs mer om betalning av förmåner utomlands om du får en förmån från FPA och du tänker flytta utomlands.

Betalning av dagpenning till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz

Du bibehåller din rätt till grunddagpenning från FPA eller arbetslöshetsdagpenning från arbetslöshetskassan i högst tre månader om du söker arbete i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Arbetsmarknadsstöd betalas emellertid inte i sådana situationer.

Gör så här om du reser för att söka arbete i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz:

  • Anmäl din avresa i god tid till TE-tjänster. TE-tjänster utreder om du kan få förmåner under jobbsökningen.
  • Begär ett intyg U2 från FPA eller arbetslöshetskassan senast 2 veckor före avresedagen. Ta med intyget till det land där du söker arbete.
  • Anmäl dig hos de lokala arbetskraftsmyndigheterna inom sju dagar. Om du inte får intyg U2 i tid, ska du registrera dig utan det.
  • Iaktta skyldigheterna i samband med arbetssökning.

FPA eller arbetslöshetskassan betalar dig förmånen på samma villkor som för arbetssökande i Finland. Utbetalningen av grunddagpenningen börjar efter att FPA fått bekräftelse från arbetskraftsmyndigheten i det land där du söker arbete på att du registrerats som arbetssökande. Utbetalningen avbryts inte om du återvänder till Finland inom 3 månader och du anmäler dig hos TE-tjänster när du återvänt. Om anmälan fördröjs mister du din rätt till arbetslöshetsdagpenning.

Tillfällig vistelse utomlands

Om arbetssökningen i Finland är i kraft kan du vistas utomlands utan att förlora rätten till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. En förutsättning är dock att du fortfarande anses vara stadigvarande bosatt i Finland.

Om du blir tillvisad ett arbete eller blir kallad på arbetsintervju, måste du ha möjlighet att snabbt återvända till Finland.

Ansökan om arbetslöshetsförmån om du bor utomlands

Om du har arbetat i Finland och du flyttar eller återvänder till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du utnyttja tiden av arbete i Finland om du ansöker om arbetslöshetsförmån i bosättningslandet. Villkoren gällande arbetshistoriken är i många EU- och EES-länder ganska lika villkoren i Finland.

Arbete i Finland kan påvisas med intyg U1. Du kan be om ett intyg från FPA eller arbetslöshetskassan till exempel per telefon. Begär intyget i tid eftersom det kan ta tid att göra upp intyget. Vid FPA är det Centret för internationella ärenden som ansvarar för ärenden i anknytning till intyget.