Social trygghet för pensionstagare

Pensionstagare har rätt till den finländska sociala tryggheten om flyttningen till Finland är stadigvarande. Om du inte är EU-medborgare behöver du dessutom ett giltigt uppehållstillstånd.

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz avgör FPA på basis av ansökan om vistelsen i Finland är tillfällig eller stadigvarande. Om din avsikt är att flytta stadigvarande till Finland omfattas du av den finländska sociala tryggheten.

Om du är en pensionstagare som flyttar till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz, omfattas du av den sociala tryggheten i Finland om flyttningen är stadigvarande och du har ett giltigt uppehållstillstånd.