Så här ansöker du om rätt att omfattas av den sociala tryggheten i Finland

Ansök på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Skicka ansökan
  1. Ansök på nätet om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Logga in i e-tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobil-id.
  2. Fotografera eller skanna in bilagorna ock skicka dem via nätet.
  3. FPA utfärdar ett skriftligt beslut om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten. De som får ett positivt beslut får ett sjukförsäkringskort, dvs. ett FPA-kort hemskickat till sig med posten.
  4. I e-tjänsten ser du om din ansökan har avgjorts. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut ansökningsblanketten Flyttning till Finland (Y 77r) och skicka den och bilagorna per post till FPA.

Information om hur länge handläggningen av ansökningar i allmänhet räcker hos FPA finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Anmäl dig också hos magistraten

Alla som flyttar till Finland för en längre tid än 1 år ska anmäla sig hos magistraten. Magistraten fattar beslut om huruvida du kan införas i det finländska befolkningsdatasystemet. I samband med registreringen får du en finländsk personbeteckning, om du inte redan har fått en sådan.

Utländska personer som vistas tillfälligt i Finland, dvs. en kortare tid än 1 år, kan lämna in en frivillig registreringsanmälan till skattebyrån eller magistraten.

Läs mer