FPA övergår från Katso-behörigheter till Suomi.fi-fullmaktskoder

Katso-behörigheterna ersätts av Suomi.fi-fullmakter i FPA:s e-tjänster. E-tjänsterna kontrollerar om den person som loggat in har rätt att representera sitt företag eller om personen har fått fullmakt att använda e-tjänsten.

E-tjänsten för arbetsgivare och e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård kontrollerar behörigheterna i Katso-tjänsten ännu någon tid efter övergången till Suomi.fi.

Applikation Katso-behörighet Suomi.fi-fullmaktskod

E-tjänsten för arbetsgivare

Dagpenningar
 

 

 

Ansökningar, betalningar och beslut 

 

 

Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande*
  Betalningsuppgifter Granska uppgifter om utbetalning i anslutning till anställningsförhållande*
  Jag kontrollerar FPA:s beslut till organisationen Granska förmånsbeslut i anslutning till anställningsförhållande*
  Kontonummer Meddela kontonummer för utbetalning av förmåner i samband med anställningsförhållande*
  Samtycke till elektroniska beslut Ingår i fullmakten Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande*
  Granskare av logguppgifter Granska användningslogguppgifter om arbetsgivarens förmåner*

Arbetsgivares ansökningar om ersättning för företagshälsovårdskostnader

TATTH Ändring av ansökan Behandla arbetsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård**
  TATTH Sändande av ansökan

Skicka arbetsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård**

Ansökan om KIILA-rehabilitering

Katso- Företagets anställd Meddela behov av rehabiliteringskurs
* En organisation som har fått en fullmakt av en annan organisation och ger den vidare till sina anställda som en representationsfullmakt, kan utifrån FO-numret avgränsa fullmakten till att gälla bara vissa organisationer.

** Dessa fullmakter kan avgränsas med hjälp av specifikationen Identifierare av verksamhetsställe som definieras av organisationen själv. Identifierarna av underorganisationerna, som har formen av ett nummer, särskiljer de av organisationens verksamhetsställen som ansöker om ersättning separat.