FPA övergår från Katso-behörigheter till Suomi.fi-fullmaktsärenden

Katso-behörigheterna ersätts av Suomi.fi-fullmakter i FPA:s e-tjänster. E-tjänsterna kontrollerar om den person som loggat in har rätt att representera sitt företag eller om personen har fått fullmakt att använda e-tjänsten.

Applikation Suomi.fi-fullmaktskod Katso-behörighet
E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) Granskning av  förmånsuppgifter och registrera betalningskrav

Granskning av material om arbetsmarknadsstöd
Alla nuvarande Katso-roller utom arbetsmarknadsstödets aviseringar Arbetsmarknadsstödets aviseringar
Tjänsten för kommunernas betalningsyrkanden (eMava) Granskning av  förmånsuppgifter och registrera betalningskrav Soky kommun och kommunsammanslagning

 

Redovisning av sjukvårdsersättningar Inlämnande av redovisningsuppgifter för sjukvårdsersättningar

 

Redovisning av sjukvårdsersättningar
Tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter   Meddelande om att småbarnspedagogik inleds eller avslutas Uppgifter om kommunal dagvård

 

E-tjänsten för privata dagvårdsproducenter   Dagvårdsproducentens anmälan för stöd för privat vård av barn

 

Dagvårdsproducentens anmälan
Systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat Tjänst för producenter av rehabiliteringstjänster att uträtta sina ärenden

 

Förmedling av uppföljningsresultat för rehabilitering
Rehabiliteringskurssystemet   Tjänst för producenter av rehabiliteringstjänster att uträtta sina ärenden Tjänst för producenter av rehabiliteringstjänster att uträtta sina ärenden Rehabiliteringskurssystemet

Uppföljning av rehabiliteringsresultat
Registrering som producent av FPA:s rehabiliteringstjänster Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänsten  
e-tjänsten för läkemedelsföretag Prisanmälningar av läkemedelspreparat  
Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning (VATU) Inga fullmaktsärenden  
Kanta-extranät Ibruktagande av  social- och hälsovårdens digitala tjänster 

Granskning av dataskyddsanvisningar gällande social- och hälsovårdens digitala tjänster 

Läs mer https://www.kanta.fi/sv/professionella/kanta-extranat

 
EESSI-meddelanderegister, EESSI-kontaktinformationstjänst och Rina   Behandling av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten och administrering av kontaktinformation

 

Behandling av EESSI-fall och uppdatering av kontaktinformation
EESSI-meddelanderegister och Rina   Behandling av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten Behandling av EESSI-fall

 

Rina   Läsning av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten Läsning av EESSI-fall

 

EESSI-användarloggtjänst   Granskning av användarloggar som gäller europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten Granskning av EESSI-användningsloggar

 

EESSI-statistiktjänst   Granskning av statistikmaterial för europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten Granskning av EESSI-statistikuppgifter