FPA övergår från Katso-behörigheter till Suomi.fi-fullmaktsärenden

Katso-behörigheterna ersätts av Suomi.fi-fullmakter i FPA:s e-tjänster. E-tjänsterna kontrollerar om den person som loggat in har rätt att representera sitt företag eller om personen har fått fullmakt att använda e-tjänsten.

Applikation Suomi.fi-fullmaktskod
E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) Granskning av  förmånsuppgifter och registrera betalningskrav

Granskning av material om arbetsmarknadsstöd

Granska material om barnavårdsstöd
Tidsbokning på nätet Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner
Tjänsten för kommunernas betalningsyrkanden (eMava) Granskning av  förmånsuppgifter och registrera betalningskrav
Redovisning av sjukvårdsersättningar Inlämnande av redovisningsuppgifter för sjukvårdsersättningar

 

Tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter   Meddelande om att småbarnspedagogik inleds eller avslutas
E-tjänsten för privata dagvårdsproducenter   Dagvårdsproducentens anmälan för stöd för privat vård av barn

 

Systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat Tjänst för producenter av rehabiliteringstjänster att uträtta sina ärenden

 

Rehabiliteringskurssystemet   Tjänst för producenter av rehabiliteringstjänster att uträtta sina ärenden Tjänst för producenter av rehabiliteringstjänster att uträtta sina ärenden
Registrering som producent av FPA:s rehabiliteringstjänster Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänsten
e-tjänsten för läkemedelsföretag Prisanmälningar av läkemedelspreparat
Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning (VATU) Inga fullmaktsärenden
Kanta-extranät Ibruktagande av  social- och hälsovårdens digitala tjänster 

Granskning av dataskyddsanvisningar gällande social- och hälsovårdens digitala tjänster 

Läs mer https://www.kanta.fi/sv/professionella/kanta-extranat
EESSI-meddelanderegister, EESSI-kontaktinformationstjänst och Rina   Behandling av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten och administrering av kontaktinformation

 

EESSI-meddelanderegister och Rina   Behandling av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten
Rina   Läsning av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten
EESSI-användarloggtjänst   Granskning av användarloggar som gäller europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten
EESSI-statistiktjänst   Granskning av statistikmaterial för europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten