Så här ansöker du om garantipension

Du kan ansöka om garantipension via e-tjänsten

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån
  1. Ansök om garantipension via e-tjänsten. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
  3. Om du är invandrare och under 65 år och ansöker om garantipension på grund av arbetsoförmåga, ska du dessutom fylla i ansökan Sjuk-/Invalidpension (ETK/KELA 7002r).
  4. Om du är invandrare och får tidsbegränsad garantipension på grund av arbetsoförmåga ska du fylla i en blankett gällande din arbetsförmåga för fortsatt utbetalning av garantipensionen (GE 2r).
  5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. I e-tjänsten visas också påminnelser om eventuella bilagor som saknas.

Alternativt kan du ansöka om garantipension muntligen genom att ringa FPA. Du kan också fylla i och skriva ut blanketten Garantipension (GE 1r) och skicka in den med bilagor per post till FPA.

Om det är besvärligt för dig att själv sköta dina FPA-ärenden kan du ge en annan person fullmakt att sköta ärenden för din räkning.

Ansökningstid

Den retroaktiva ansökningstiden för garantipension är 6 månader.

Läs mer