Så här meddelar du förändringar som inverkar på garantipensionen

Om du får garantipension ska du meddela FPA om

  • du börjar få någon annan pension, ersättning eller familjepension från Finland eller från utlandet eller om beloppet av dessa förändras
  • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än 3 månader.

Om du är invandrare och får garantipension på grund av arbetsoförmåga, ska du dessutom meddela om

  • du börjar förvärvsarbeta och tjänar mer än 837,59 euro/månad
  • ditt hälsotillstånd eller din arbetsförmåga förbättras
  • du får yrkesutbildning
  • du avbryter rehabiliteringen.

Meddela förändringar

Om beloppet av en annan pension eller ersättning förändras kan du

Förändringar som gäller

  • att börja förvärvsarbeta eller lämna pensionen vilande görs på blankett EV 278r
  • andra omständigheter görs på blanketten för granskning av sjukpension EV 267r.

Skicka in blanketten per post till FPA.

Kontrollera också hur en förändring i din livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Vanliga frågor