Gör ansökan så här

  1. Alterneringsersättning som beräknats enligt grunddagpenningen kan du söka hos FPA med FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma blankett TYJ07r. Fyll i blanketten och posta den till FPA.
  2. Informera FPA om förändringar i inkomsterna under alterneringsledigheten och om alterneringsledigheten avbryts.
  3. Meddela också om du under alterneringsledigheten tar emot ett arbete hos din egen eller en annan arbetsgivare.
  4. Bifoga en utredning över arbetstiden och lönen. Du kan meddela förändringar i e-tjänsten eller genom att kontakta kundservice.

Läs mer