Så här ansöker du om arbetsmarknadsstöd

Sök arbetsmarknadsstöd i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Läs först: Rätt till arbetslöshetsförmåner.
 2. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Arbetslöshetsförmån kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 3. Ansök om arbetsmarknadsstöd i MittFPA.
  • Arbetslöshetsförmånen beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 4. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver.
  • Du kan skriva ett följebrev till bilagan om den hör ihop med flera förmåner.
  • FPA har inte tillgång till de bilagor du skickat till TE-tjänster.
  • Om du har fått företagsinkomster, utdelnings-, hyres- eller betydande ränteinkomster behöver vi verifikat över dem.
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
 5. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmåner TT1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå in din första ansökan först efter att du varit arbetslös i 7 dagar och självrisktiden har löpt ut. Arbetslöshetsförmånens första betalningsperiod är 2 veckor. Efter det betalas stödet ut med 4 veckors mellanrum enligt anmälan om arbetslöshetstid.

Anmäl dina arbetslöshetsdagar

Du kan anmäla arbetslöshetstid endast i efterhand. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

FPA får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-tjänster för att kunna avgöra ansökan.

Läs mer