Gör ansökan så här

Snabbt och enkelt i e-tjänsten

Det är enkelt att ansöka om arbetslöshetsförmån i e-tjänsten. Ett tydligt foto räcker som bilaga.

Skicka ansökan
  1. Läs först: Rätt till arbetslöshetsförmåner
  2. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.
  3. Fyll i ansökan i FPA:s e-tjänst. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
    • Arbetslöshetsförmånen beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
  4. Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten.
    • En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.
    • Du kan skriva ett följebrev till bilagan om den hör ihop med flera förmåner.
    • FPA har inte tillgång till de bilagor du skickat till TE-tjänster.
  5. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver.
    • Du kan till exempel behöva arbets- eller löneintyg som visar att arbetsvillkoret uppfylls.
    • Om du har fått ersättningar för upphovsrätt, företagsinkomster, utdelnings-, hyres- eller betydande ränteinkomster behöver vi verifikat över dem.

Du kan också fylla i blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmåner (TT1r) och skicka den till oss.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

Ansökningstid

Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå in din första ansökan först efter att du varit arbetslös i 7 dagar och självrisktiden har löpt ut.

Arbetslöshetsförmånens första betalningsperiod är 2 veckor. Efter det betalas stödet ut med 4 veckors mellanrum enligt anmälan om arbetslöshetstid.

Anmäl dina arbetslöshetsdagar

Du kan anmäla arbetslöshetstid endast i efterhand. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

FPA får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-tjänster för att kunna avgöra ansökan.

Läs mer