Så här ansöker du om arbetslöshetsförmån

Sök arbetslöshetsförmån i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Läs först Rätt till arbetslöshetsförmåner.
 2. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.
 3. Ansök om arbetslöshetsförmån i MittFPA.
  • Arbetslöshetsförmånen beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 4. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  • Du kan skriva ett följebrev till bilagan om den hör ihop med flera förmåner.
  • FPA har inte tillgång till de bilagor du skickat till TE-tjänster.
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
  • Om du har fått företagsinkomster, utdelnings-, hyres- eller betydande ränteinkomster behöver vi verifikat över dem.
 5. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmåner TT1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå inte in din första ansökan förrän du har varit arbetslös i 5 dagar och självrisktiden har löpt ut. För att kunna avgöra ansökan behöver vi ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. Det får vi direkt från TE-tjänster.

Arbetslöshetsförmånens första betalningsperiod är 2 veckor. Efter det betalas stödet ut med 4 veckors mellanrum på grundval av anmälan om arbetslöshetstid. Ange i anmälan om du har varit arbetslös, arbetat eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service.

Du kan anmäla arbetslöshetstid endast i efterhand. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

Läs mer