Gör ansökan så här

  1. Läs först Rätt till arbetslöshetsförmåner.
     
  2. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.
  3. Fyll i ansökan i FPA:s e-tjänst. Arbetslöshetsförmånen beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
  4. Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga. Du kan skriva ett följebrev till bilagan om den hör ihop med flera förmåner. FPA har inte tillgång till de bilagor du skickat till TE-tjänster.
  5. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  6. Du kan också fylla i blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmåner (TT1r) och skicka den till oss.
  7. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver. Du kan till exempel behöva arbets- eller löneintyg som visar att arbetsvillkoret uppfylls.
  8. Om du har fått ersättningar för upphovsrätt eller haft företagsinkomster, utdelnings-, hyres- eller betydande ränteinkomster behöver vi verifikat över dem.

Observera i coronavirusläget

På grund av coronaepidemin har vissa villkor för arbetslöshetsförmåner ändrats temporärt. Detta gäller bland annat  självrisktiden, arbetsvillkoret och arbetslöshetsförmånerna för företagare.

Sammandrag av alla ändringar: Arbetslöshetsförmåner i coronaläget

Ansökningstid

Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå inte in din första ansökan förrän du har varit arbetslös i 5 dagar och självrisktiden har löpt ut.

För att kunna avgöra ansökan behöver vi ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. Det får vi direkt från TE-tjänster.

Arbetslöshetsförmånens första betalningsperiod är 2 veckor. Efter det betalas stödet ut med 4 veckors mellanrum på grundval av anmälan om arbetslöshetstid. Ange i anmälan om du har varit arbetslös, arbetat eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service.

Du kan anmäla arbetslöshetstid endast i efterhand. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

Läs mer