Graviditetspenning och särskild graviditetspenning

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare
  • adoptivbarnet togs i vård 31.7.2022 eller senare.

Läs mer om föräldradagpenningarna när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

Utbetalningen av graviditetspenning börjar före barnets beräknade födelsetidpunkt, när din graviditetsledighet börjar. För att få graviditetspenning måste du vara borta från arbetet.

Vem kan få graviditetspenning?

Endast den gravida föräldern kan få graviditetspenning. Föräldrarna kan inte dela på den sinsemellan.

Du kan ansöka om graviditetspenning när graviditeten har varat i 154 dagar. Du får ett graviditetsintyg från rådgivningen som du behöver som bilaga till ansökan.

För att du ska kunna få graviditetspenning måste du vara försäkrad enligt den finska sjukförsäkringslagen.

För vilken tid betalas graviditetspenning?

Graviditetsledigheten börjar 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du kan också komma överens med din arbetsgivare att du blir graviditetsledig senare, men ledigheten måste ändå påbörjas senast 14 vardagar för den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Om du inte är i ett anställningsförhållande kan du inleda graviditetsledigheten enligt eget val 14–30 vardagar före den beräknade tidpunkten.

FPA betalar ut graviditetspenning för 40 vardagar oberoende av barnets faktiska födelsetidpunkt. Graviditetspenningsdagarna ska hållas i en följd och de kan inte flyttas fram för att tas ut senare. Om barnet föds innan du har hunnit bli graviditetsledig börjar graviditetspenningen betalas ut genast den följande vardagen efter att barnet fötts.

Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Söckenhelg är en helgdag som infaller på en annan veckodag än söndag. 

Särskild graviditetspenning

Du kan få särskild graviditetspenning om du före du får den egentliga graviditetspenningen måste vara borta från arbetet på grund av att du i ditt arbete utsätts för något av följande:

  • kemiska ämnen
  • strålning
  • en smittsam sjukdom.

Du kan få särskild graviditetspenning om riskfaktorerna inte kan undvikas i ditt arbete och din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter för dig under graviditeten. En ytterligare förutsättning är att du är arbetsför.

Särskild graviditetspenning betalas tills den egentliga graviditetspenningsperioden börjar. Den särskilda graviditetspenningen minskar inte den egentliga graviditetspenningen.

Utbetalningen av den särskilda graviditetspenningen upphör om arbetsförhållandena görs trygga och du kan återgå till arbetet eller om anställningen upphör. När du får särskild graviditetspenning kan du inte arbeta för en annan arbetsgivare.

Om din frånvaro från arbetet börjar före 1.8.2022 får du ändå särskild moderskapspenning. Det här beror på att lagen om särskild graviditetspenning träder i kraft 1.8.2022. Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare, kan du i ett sådant här fall ändå efter den särskilda moderskapsledigheten få graviditets- och föräldrapenning enligt den nya lagen.

Om du får lön för tiden med särskild graviditetsledighet betalar FPA graviditetspenningen till din arbetsgivare för denna tid.

Olika familjekonstellationer

Andra situationer under tiden med graviditetspenning

Meddela arbetsgivaren

Om du arbetar ska du informera din arbetsgivare om din graviditetsledighet senast två månader innan ledigheten börjar. Ta också i god tid reda på om din arbetsgivare betalar lön under graviditetsledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om graviditetspenning. Om du får lön för tiden med graviditetsledighet betalar FPA graviditetspenningen till din arbetsgivare för denna tid.

Efter graviditetsledigheten

Efter graviditetsledigheten kan du bli föräldraledig och få föräldrapenning. Även den andra föräldern som sköter barnet kan ta ut föräldraledighet. Du kan också arbeta deltid och få partiell föräldrapenning.

Läs mer