Belopp och utbetalning av grunddagpenning

En arbetslöshetsförmån från FPA uppgår till 34,50 euro/dag och betalas för 5 dagar per vecka (också helgdagar).

Förhöjningar

Arbetslöshetsförmånen höjs om du har barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen är

  • 5,41 euro/dag för ett barn
  • 7,95 euro/dag för två barn
  • 10,25 euro/dag för tre eller flera barn.

Barnförhöjningen betalas från barnets födelse. Du har också rätt till barnförhöjning för din makes/makas eller sambos minderåriga barn, om barnet bor med dig i samma hushåll.

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjningsdel betalas ut för högst 200 dagar. Förhöjningsdelen är 4,91 euro/dag.

Utan förhöjningar är arbetslöshetsförmånens belopp i genomsnitt 742 euro/månad (21,5 x 34,50 euro). Du betalar skatt på arbetslöshetsförmånen.

Dina inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Utbetalning enligt anmälan

Arbetslöshetsförmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

FPA meddelar uppgift om utbetald dagpenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer