Meddela förändringar

Om du får arbetslöshetsförmåner ska du meddela FPA om

  • du har arbetsinkomster under arbetslöshetstiden
  • du får barn eller det sker andra förändringar i familjeförhållandena.

Då får du stödet till rätt belopp och går inte miste om stöd som du har rätt till.

Meddela förändringar

Meddela förändringar som inverkar på ditt stöd omedelbart till FPA, så får du stödet också i fortsättningen till rätt belopp.

Meddela i e-tjänsten

Om du inte meddelar oss eventuella förändringar kan det hända att stödet betalas ut på felaktiga grunder och att vi senare blir tvungna att återkräva det.

Kontrollera också hur förändringen inverkar på andra FPA-förmåner.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter.

Vanliga frågor:

Läs mer