Hänvisning

Om att hänvisa till FPA:s statistik.

Anvisningen grundar sig på Finlands officiella statistiks (FOS) allmänna anvisningar för hänvisning.

Hänvisning till statistiken som helhet

Finlands officiella statistik: Statistikserie [e-publikation]. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:
Finlands officiella statistik: Statistik över sjukvårdsersättningar [e-publikation]. Helsingfors: FPA [hänvisat 25.8.2015]. Åtkomstsätt: https://www.kela.fi/web/sv/1290

Hänvisning till en statistikgren för en viss tidpunkt

Finlands officiella statistik: Statistikserie [e-publikation]. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:

Finlands officiella statistik: Statistik över underhållsstödet [e-publikation]. Oktober 2014. Helsingfors: FPA [hänvisat 1.9.2015]. Åtkomstsätt: https://www.kela.fi/web/sv/1194

Hänvisning till eKelastos statistiktabeller

Finlands officiella statistik: Statistikserie [e-publikation]. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt, Tabell: statistiktabellens namn. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:

Finlands officiella statistik: Statistik över barnbidrag [e-publikation]. Juli 2015, Tabell: Mottagare av barnbidrag och utbetalda barnbidrag. Helsingfors: FPA [hänvisat 15.9.2015]. Åtkomstsätt: http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT134AL&YKIELI=R

Hänvisning till en statistikpublikation

Finlands officiella statistik: Publikationens namn [e-publikation]. ISSN = statistikseriens ISSN. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:

Finlands officiella statistik: FPA-statistik, Sjukförsäkring 2013 [e-publikation]. ISSN = 1796–0479. Helsingfors: FPA [hänvisat 1.9.2015]. Åtkomstsätt: https://www.kela.fi/documents/10180/1630858/Kelan_sairausvakuutustilasto_2013.pdf

Om publikationen inte ingår i serien Finlands officiella statistik:
Sairausvakuutusetuuksien kuukausitilasto [e-publikation]. Helsingfors: FPA [hänvisat 1.9.2015]. Åtkomstsätt: http://www.kela.fi/taulukot-ja-kuviot_kuukausitilastot

Mer information