Här får du information och hjälp hos FPA

När du behöver tillgång till FPA:s kunduppgifter för att kunna sköta en kunds ärenden

Via e-tjänsten Förfrågan om FPA-förmåner får du sådana uppgifter om dina kunders förmåner som behövs för fastställande av klientavgifter och inom det sociala arbetet (logga in på E-tjänster för partners).

Läs mer: FPA:s förmånsdatasystem Kelmu utvecklas (30.6.2017 och 19.10.2017)
Faktureringen av FPA-förmånsdatasystem (Kelmu)

Alla uppgifter om kundernas inkomster finns inte i förfrågningstjänsten. Där saknas t.ex. uppgifter om frivilliga pensioner och ersättningar som betalas med stöd av militärskadelagen, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring. Om du har frågor om sådana inkomster som inte finns med i tjänsten ber vi dig vänligen meddela att du önskar bli kontaktad genom att e-posta till tulotietokyselyt@kela.fi.

I kontaktbegäran ska du uppge

  • ditt namn, verksamhetsställe och telefonnummer
  • tidpunkten när du önskar bli kontaktad (t.ex. datum och för- eller eftermiddag)
  • hur många kunders uppgifter du vill kontrollera.

Av datasäkerhetsskäl får kundernas personuppgifter inte läggas med i e-postmeddelandet! En av våra kundservicesakkunnig kontaktar dig vid önskad tidpunkt. Vid förfrågningar som gäller en enskild kund kan du också ringa vår telefontjänst för pensionsärenden på 020 692 222 vardagar kl. 9–16. Av datasäkerhetsskäl tar vi inte emot inkomstförfrågningar som sänts per fax.

Information om genomsnittliga handläggningstider

Observera att dina kunder själv kan se i vilket skede av handläggningen deras ansökningar i FPA:s e-tjänst befinner sig genom att logga in i tjänsten.

När du behöver göra ett betalningsyrkande till FPA

Närmare anvisningar om förmånerna finns i punkten Betalningsyrkande till FPA. Betalningsyrkanden i anslutning till utkomststöd som betalats ut i förskott samt underhåll under tid i vård eller sluten vård på institution och under tid i familjevård kan du göra i e-tjänsten Förfrågan om FPA-förmåner.

När du behöver utreda grunderna för en förmån och FPA:s tolkningslinjer

På FPA:s webbsidor för privatpersoner finns detaljerad information om FPA:s förmåner och hur man ansöker om dem. Om du vill ha närmare information om FPA:s förfaringssätt och tolkningslinjer kan du läsa om dem i FPA:s förmånsanvisningar. De är primärt avsedda för internt bruk vid FPA.

Om något är oklart – ring FPA:s telefonservice

Vår riksomfattande telefonservice  bistår också våra samarbetspartner. Vi svarar på korta frågor som gäller grunderna för olika förmåner, ansökningsförfarandet, i vilket skede handläggningen av ett ärende är samt beloppet och utbetalningen av en förmån.

Om dina frågor gäller en enskild kund försäkrar vi oss om att du har myndighetsstatus och att du har rätt att få information genom att ställa dig några frågor. För att vi ska kunna lämna dig uppgifter som berörs av integritetsskyddet måste du ha en på lagstiftning baserad rätt att få uppgifterna i fråga eller en fullmakt av kunden. Vi registrerar din begäran om information i kundens uppgifter.

När du ringer ett servicenummer för en myndighet ska du vara beredd att klart och tydligt uppge ditt namn och din tjänstebeteckning och orsaken till att du behöver uppgifterna i fråga. Det gör att samtalet går snabbare.

Du kan vid samma samtal fråga om flera kunders ärenden och om flera olika förmåner. Vid behov förenar vi samtalet till en annan sakkunnig.

Frågor i samband med flyttning till eller från Finland

Vi har koncentrerat våra internationella ärenden och handläggningen av förmåner i samband med dem till vårt center för internationella ärenden, vars telefontjänst också bistår våra samarbetspartner.

När du behöver samarbete kring kunder och gemensam planering av tjänster

Om ditt ärende gäller praktiskt samarbete med kunder eller om du behöver diskutera hur en gemensam kunds ärenden ska skötas som en helhet (bl.a. behov av att planera tjänster), kan du kontakta kundens hemkommunsdistrikt, dvs. det FPA-försäkringsdistrikt dit kundens hembyrå hör.

I försäkringsdistrikten finns det namngivna kontaktpersoner (arbetsförmågerådgivare och FPA-rådgivare) som utsetts att handlägga ärenden som gäller kunder som behöver särskilt stöd. Kontaktuppgifterna till dem får du hos kundens hemkommunsdistrikt.

När du har frågor om en återkravsprocess som FPA inlett

Vi har koncentrerat handläggningen av indrivningsärenden till vårt indrivningscenter, som också betjänar våra samarbetspartner.

När du behöver boka tid hos FPA för en kund

Du kan också boka tid för en kund till en FPA-serviceställen eller till telefonservicen (kunden blir då uppringd vid en överenskommen tid). Samma elektroniska tidsbokning som betjänar kunderna betjänar också dig när du sköter ett ärende för en kunds räkning.