Rehabiliteringskurs för vuxna och unga med traumatisk hjärnskada

Rehabiliteringskursen lämpar sig för den som 

  • har diagnostiserats med en traumatisk hjärnskada och därför behöver multiprofessionell rehabilitering i kursform
  • har klart för sig vilka slag av rehabilitering försäkringsbolaget ersätter eller som har ett dröjsmålsintyg från försäkringsbolaget
  • har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra sig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och för att kunna delta i grupprehabilitering.

Observera: På rehabiliteringskurser för vuxna och unga med traumatisk hjärnskada ordnas ingen tolkning till och från främmande språk.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • unga vuxna i åldern 16–27 år
  • vuxna över 27 år.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och genomförs i två perioder. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.  En vuxen anhörig eller närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 2 dygn i slutet av den inledande perioden.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi
  • en neuropsykolog
  • en ergoterapeut
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer