Anpassningskurser för personer med hörselskada

FPA ordnar anpassningskurser för unga och vuxna med hörselskada samt familjekurser för barn med hörselskada.

På en anpassningskurs får du information och stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din hörselskada, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort. 

För personer med hörselskada ordnas följande kurser:

Observera: FPA ordnar inte tolkning till och från ett främmande språk på kurserna för personer med hörselskada.