Hyresbostad

FPA kan betala bostadsbidrag till ett hushåll som bor i en stadigvarande hyresbostad.

Som boendeutgifter för en hyresbostad godkänns:

  • hyra
  • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat.

Om vattenavgiften inte ingår i hyran utan betalas separat, godkänns som vattenavgift per person 19 euro/månad.

Hushållets storlek euro/
mån.
Landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen,
euro/mån.
Landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland,
euro/mån.
Som uppvärmningskostnader som betalas separat godkänns
1 person 41 43 44
+ för varje ytterligare person 14 15 15

Hyresavtal

Med hyresbostad avses en bostad där besittningen grundar sig på ett sådant hyresavtal som avses i lagen om hyra av bostadslägenhet. När man ansöker om bostadsbidrag ska det finnas ett skriftligt hyresavtal.

Bostadsbidrag betalas inte för boende på hotell, natthärbärgen eller andra inkvarteringsrörelser, eftersom boendet där inte grundar sig på ett hyresavtal. Bostadsbidrag kan dock betalas för boende i en service- eller stödbostad, om ett hyresavtal har ingåtts.

Bostadsbidrag betalas inte heller om besittningen av bostaden grundar sig på en bostadsförmån som ingår i lönen, eller om hushållet inte annars har några utgifter som hänför sig till boendet.

Underhyresgäst

Om du själv är underhyresgäst

En underhyresbostad är en bostad som den egentliga hyresgästen eller ägaren har hyrt ut en del av till en annan person. Den som bor i en underhyresbostad kallas underhyresgäst.

Bostadsbidrag kan betalas också för en underhyresbostad. Besittningen av underhyresbostaden ska grunda sig på ett hyresavtal mellan huvud- och underhyresgästen, eller på ett hyresavtal som ingåtts direkt med hyresvärden.

Om du har en underhyresgäst

Om du får bostadsbidrag och tar in en underhyresgäst i din bostad, avdras den hyra som underhyresgästen betalar från de boendeutgifter som beaktas i ditt bostadsbidrag. Den hyra som en underhyresgäst betalar beaktas då inte separat som inkomst.

Om underhyresgästen är din partner, hör ni till samma hushåll oavsett om ni har ett inbördes hyresavtal eller inte. Bostadsbidraget beviljas hela hushållet gemensamt och bidragsbeloppet påverkas av alla hushållsmedlemmars inkomster, också de inkomster som en partner eller släkting med underhyresavtal har. Med nära släkting avses här barn, barnbarn, föräldrar och mor- eller farföräldrar. Med partner avses make, maka eller sambo.

Om du har bostadsbidrag och tar in en underhyresgäst ska du meddela detta till FPA omedelbart.

Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand innebär att du hyr bostaden vidare till en annan hyresgäst och inte själv bor i samma bostad. Om du hyr ut din bostad i andra hand till en annan hyresgäst kan du inte få bostadsbidrag för bostaden i fråga för den tid den är uthyrd i andra hand.

Om du har bostadsbidrag och hyr ut din bostad i andra hand ska du meddela detta till FPA omedelbart.