Hyresgästen flyttar

  • För att undvika en möjlig överbetalning av bostadsbidrag bör hyresvärden anmäla FPA när hyresgästen flyttar bort.

Överbetalat bidrag skall betalas tillbaka

  • Hyresvärden har inte rätt att behålla ett bostadsbidrag som utbetalats efter att hyresgästen flyttat bort, förutsatt att hyresvärden kan anses ha varit medveten om att hushållet flyttat och att hyresgästen inom ramen av uppsägningstiden, anmält hyresvärden om flyttningen. Bidrag som betalats efter flyttningstidpunkten kan inte användas till att exempelvis kvittera obetalda hyror, utan det överbetalda bidraget skall betalas tillbaka till FPA med ett skilt bankgiro.
  • Bidrag som betalats utan grund kan återkrävas av hyresvärden med ett återkravsbeslut som ges separat. Ifall det återkrävda beloppet inte betalats tillbaka inom utsatt tid överlåter FPA verkställandet av återindrivningen till utsökningsmyndigheten.

Bostadsbidragstagaren flyttar till en annan bostad hos samma hyresvärd

  • Ifall hyresgästen flyttar till en annan bostad hos samma hyresvärd, behöver hyresvärden inte retunera bidraget som betalats för den tidigare bostaden. Detta förfarande gäller även koncerninternt mellan olika bolag.
  • Hyresvärden behöver inte göra nån skild anmälning till FPA om detta. Hyresvärden måste fortfarande returnera bidraget till FPA, om hyresgästen inte längre söker bostadsbidrag till den nya bostaden eller om bidraget enligt hyresgästens önskemål skall betalas till honom självt. I dessa fall ber FPA hyresvärden betala bidraget tillbaka till FPA.