ICT-tjänster

ICT-direktör
Markku Suominen

Chef för ICT-enheten för förmåner
Juhani Eriksson

Chef för ICT-enheten för kundrelationer
Päivi Kettunen

Chef för ICT-enheten för förvaltning och statistikföring
Jaana Lehtimäki

Chef för Teknologienheten
Jarmo Heikka

Chef för Programutvecklingsenheten
Helena Lääperi

Chef för ICT-produktionsenheten
Pertti Nieminen

Chef för ICT-förvaltningsenheten
Erja Virta tfn

Direktör för Enheten för Kanta-tjänster
Marina Lindgren

Mer Information