International House Helsinki

International House Helsinki (IHH) samlar under ett tak de rådgivnings- och myndighetstjänster som invandrare behöver om de nyligen flyttat till landet. IHH riktar sig till alla internationella invånare som nyligen flyttat till huvudstadsregionen. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft. Servicen koordineras av Helsingfors stad.

I servicen deltar förutom stadens invandrarrådgivning även Magistraten i Nyland, Skatteförvaltningens och FPA:s tjänst InfoFinland, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare.

InfoFinland erbjuder information om den sociala tryggheten och beskattningen i Finland. Kunden kan också anhålla om social trygghet i Finland, ansöka om skattekort och ansöka om ett skattenummer som är obligatoriskt i byggbranschen.

Kontaktinformation

International House Helsinki
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors

Läs mer