Informationsförmedling mellan hyresvärdar och FPA

Som hyresvärd kan du skicka uppgifter om hyresavtal elektroniskt till FPA. När FPA får uppgifterna elektroniskt av hyresvärden behöver inte kunden själv lämna in uppgifterna.

Den elektroniska informationsförmedlingen minskar hyresvärdens behov av kundbetjäning, säkerställer rätt utbetalning av de bidrag som ska betalas till hyresvärden samt minskar behovet av att återbetala felaktigt utbetalda bidrag till FPA.

För att informationsförmedlingen ska kunna genomföras måste hyresvärden ha ett FO-nummer. För informationsförmedlingen krävs också att hyresvärden använder något fastighetsförvaltningssystem (t.ex. Tampuuri, KOKI eller L7).

Om du är intresserad av att ansluta dig till informationsförmedlingen eller vill ha mera information om den kan du skicka ett meddelande till rp_ylatsota@kela.fi så kontaktar vi dig.

Hyresvärdar som för närvarande är anslutna till den elektroniska informationsförmedlingen