Statistik över läkemedelsersättningar

Statistiken över läkemedelsersättningar innehåller information om

  • läkemedel som ersätts av sjukförsäkringen
  • patienter som använt läkemedel
  • läkare som förskrivit läkemedel
  • kostnader och ersättningar för läkemedel
  • utbyten av läkemedel.

Uppgifter om läkemedelsersättningar finns tillgängliga i statistikdatabasen Kelasto:

Finsk läkemedelsstatistik (på finska)

Suomen lääketilasto är en statistikpublikation som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och FPA tillsammans ger ut. Publikationen innehåller uppgifter om såväl läkemedelskonsumtion som sjukförsäkringsersättningar. Publikationen har utkommit sedan 1987 och ges ut en gång per år.

Statistisk information som hänför sig till läkemedel