Kanta-tjänster

Med hjälp av Kanta-tjänsterna rör sig patient- och klientuppgifter smidigt mellan social- och hälsovården, apoteken och medborgarna. FPA utvecklar och underhåller Kanta-tjänsterna.

Den helhet som Kanta-tjänsterna utgör är uppbyggd av flera olika tjänster. Den mest kända av dessa är Mina Kanta-sidor, via vilka medborgarna kan se sina egna hälsouppgifter och recept. På Mina Kanta-sidor kan de också be att få recept förnyade samt dokumentera sitt livstestamente.

Över hälften av alla finländare använder Mina Kanta-sidor och antalet fortsätter att öka. År 2019 gjordes över 20 miljoner inloggningar på Mina Kanta-sidor.

Patientsäkerhet och kunskapsbaserad ledning

Inom både den offentliga och privata hälso- och sjukvården sparas patientuppgifter i Kanta-tjänsterna, vilket gör att uppgifterna är tillgängliga i realtid överallt i Finland. I fortsättningen kommer också alla socialvårdsuppgifter att sparas i Kanta.

Att patient- och klientuppgifter rör sig mellan organisationerna gör det lättare att skapa en helhetsbild av kundens situation och förbättrar patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Digitaliseringen lägger också en grund för kunskapsbaserad ledning samt utnyttjande av data för forskningsändamål.

Internationell föregångare

Finland har både nationellt och internationellt varit föregångare inom uppbyggnaden av informationshanteringen inom social- och hälsovården. Med hjälp av Kanta-tjänsterna rör sig information också mellan de europeiska länderna.

För närvarande kan man med ett finskt recept ta ut läkemedel i Estland och Kroatien, snart även i Portugal. Fler länder kommer med efter hand. I framtiden kan det införas ett europeiskt patientsammandrag, med vars hjälp läkaren ser basuppgifter om patienten också utanför hemlandet.

Var får jag veta mer?

Den som vill veta mer om Kanta-tjänsterna kan gå in på webbtjänsten kanta.fi. Där finns information om hur Kanta-tjänsterna är uppbyggda och om aktuella frågor, statistik samt forskningstillstånd.