På gång

Vi deltar i utvecklingen av olika tjänster och av den sociala tryggheten genom forskningsprojekt och andra projekt i FPA:s regi. Vi samarbetar också med andra aktörer. På den här sidan finns information om vilka utvecklingsinsatser vi deltar i som bäst.

Forskningsprojekt

Forskningen vid FPA stöder utvecklandet av socialförsäkringssystemet samt FPA-förmånerna och FPA:s verksamhet. Pågående forskningsprojekt efter ämnesområde.

Reformen av den sociala tryggheten

Målet för reformen av den sociala tryggheten är ett system som ur människans synvinkel sett är tydligt och fungerande. Reformen bereds av en parlamentarisk kommitté som inledde sitt arbete i början av 2020. FPA deltar i beredningen. Närmare information om reformen på social- och hälsovårdsministeriets sidor (stm.fi/sv).

Valtava

Målet för projektet Valtava är att förnya produktionen av information som behövs för ledningen, styrningen och övervakningen av riksomfattande jämförelsedata och tjänster. Arbetet utförs med styrning från statsrådets sida i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL), FPA och Valvira. Projektet Valtava (stm.fi/sv).

Informationspaket om coronavirusläget

FPA:s forskare och statistikspecialister inom informationstjänsterna har sammanställt en kontinuerlig lägesuppföljning (Koronamittarit, kelaresearchandanalytics.github.io/koronamittarit) som ger uppdaterad information om hur coronavirusläget inverkar på mängden förmånsansökningar och på vem som ansöker om förmåner.

Öppna data

FPA:s öppna data publiceras på avoindata.fi.

Därtill finns det tillgång till öppna data om hur coronavirusepidemin inverkar på förmånsansökningarna och förmånstagarna (Koronamittarit).

Öppna data är gratis, offentligt tillgängliga och maskinläsbara material som är fritt licenserade för allmänt bruk. Öppna data innehåller aldrig personuppgifter.