Hur ingår man avtal om redovisningsförfarande?

1. Serviceproducenten kontaktar FPA

  • Södra försäkringsdistriktet, Heinola, tel. 020 63 50120 (mån kl. 12–16, tis–fre kl. 9–12, finskspråkig service)
    • då serviceproducentens postnummer börjar på 0, 1, 30, 45−49, 53−56 eller 59.
  • Mellersta försäkringsdistriktet, Seinäjoki, tel. 020 63 44907 (mån kl. 12–16, tis–fre kl. 9–12, finskspråkig service)
    • då serviceproducentens postnummer börjar på 20–29, 31–44, 50–52, 57–58, 6, 7, 8, eller 9 samt 19650 Joutsa                                                                
  • Telefonservice på svenska (mån–fre kl. 9–11) tel. 020 63 44908
    • alla svenskspråkiga som vill ingå avtal om redovisningsförfarande  

2. Innan avtalet ingås informerar FPA den privata producenten av företagshälsovårdstjänster om innehållet i avtalet och om ersättningsprinciperna.  Läs igenom bifogade material:

3. FPA och serviceproducenten ingår avtal

  • Avtalet görs upp i två exemplar, det ena för serviceproducenten och det andra för FPA.
  • Om det är frågan om en koncern ingår FPA avtalet med serviceproducentens nationella huvudkontor.
     

4. Efter att man ingått avtal ska serviceproducenten

  • informera sina företagarkunder om möjligheten till redovisningsförfarande
  • komma överens med företagaren om att företagaren endast betalar den andel till serviceproducenten som företagaren själv står för.  Företagarens samtycke till förfarandet enligt avtalet antecknas antingen i företagshälsovårdsavtalet eller i en bilaga till det.
  • lämna redovisningar till FPA