Internationellt arbete – guide

Arbetsgivarens skyldigheter varierar beroende på om arbetstagaren är på väg till eller från Finland.

Välj det alternativ som beskriver arbetstagarens situation så får du veta hur du ska göra.

Arbetstagaren är

Arbetstagaren är

En utsänd arbetstagare är en person som har sänts ut av arbetsgivaren för att arbeta utomlands.

Arbetstagaren är på väg till

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna: EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med är Australien, Chile, Förenta Staterna, Indien, Israel, Kanada (inklusive Quebec), Kina och Sydkorea.

Länder som Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet med är till exempel Thailand och Ryssland.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Utlandsuppdrag i EU- eller EES-länder eller i Schweiz.

Om arbetet är avsett att fortgå i mer än 6 månader måste också en försäkringslön fastställas för arbetstagaren.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Utlandsuppdrag i länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med.

Om arbetet är avsett att fortgå i mer än 6 månader måste också en försäkringslön fastställas för arbetstagaren. 

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Utlandsuppdrag i övriga länder.

Om arbetet är avsett att fortgå i mer än 6 månader måste också en försäkringslön fastställas för arbetstagaren.  

 

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Offentligt anställda.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Utsända företagare.

Arbetstagaren är

En anställd arbetstagare är en person som kommer till Finland för stadigvarande arbete.

En utsänd arbetstagare är en person som har sänts ut av arbetsgivaren för att arbeta utomlands.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Arbetstagare som kommer till Finland.

Du kan också ha hjälp av informationen på sidan Myndighetstjänster för den som kommer till Finland för att arbeta.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Arbetstagare som är utsända till Finland.

Du kan också ha hjälp av informationen på sidan Myndighetstjänster för den som kommer till Finland för att arbeta.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på sidan Arbetstagare vid internationella organisationer och beskickningar i Finland.