FPA bygger själv upp sina IT-system


Hos oss jobbar cirka 600 IT-proffs, som utvecklar och underhåller alla de omfattande datasystem som FPA:s uppdrag kräver.

FPA sköter till exempel alla förmånsdatasystem och systemen för Kanta-tjänsterna. FPA är nästan självförsörjande när det gäller IT. I regel är det vi själva som utvecklar och skapar de lösningar och program som vi behöver.

Tack vare goda kommunikationer och system är det många IT-proffs som regelbundet jobbar på distans, antingen på ett av FPA:s verksamhetsställen eller hemma. I likhet med alla andra medarbetare är det möjligt även för dem som jobbar med IT att flexa enligt livssituation och behov.

Susan, IT-specialsakkunnig

Susan jobbar på FPA:s ICT-tjänster, där hon underhåller och utvecklar förmånssystemen. Hon har en massa intressanta arbetsuppgifter och projekt. Susan kan också när som helst lära sig mer; som bäst studerar hon programmeringsteknik inom ramen för FPA:s egen personalutbildning. Hon jobbar också på distans, vilket gör det lättare för henne att förena arbete och familjeliv.

Läs mer: