Vi brygger IT-system  för välfärden

Den viktigaste uppgiften för FPA:s IT-tjänster är att bygga upp de system som FPA behöver för att kunna svara för den sociala tryggheten för alla som bor i Finland. Vi vill att våra kunder ska få tillgång till de allra bästa tekniska systemen. Därför utför vi olika tester, som öppnar dörrar till allt bättre service i framtiden.

Hos IT-tjänster jobbar cirka 700 proffs, främst i Helsingfors och Jyväskylä. Vi arbetar med moderna verktyg. Vi förbättrar ständigt våra dagliga arbetsrutiner och gör dem mer flexibla. Vi fokuserar på att göra rätt saker och göra saker rätt. Våra IT-experter har en nyckelposition när det gäller att skapa nya arbetsmetoder. Hos oss utvecklar experterna olika IT-lösningar självständigt, men med stöd av välfungerande team.

Vi hänger med i utvecklingen

För oss är det viktigt att personalen ständigt utvecklar sitt kunnande, eftersom vi vill att våra experter ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen inom branschen. Uppdraget att ta fram lösningar för FPA:s IT-tjänster och system innebär intressanta yrkesmässiga utmaningar. Hos IT-tjänster är det möjligt med flexibilitet i arbetet enligt de enskilda medarbetarnas livssituation.

Utöver ett samhälleligt viktigt arbete kan vi också erbjuda goda anställningsförmåner. Hit hör möjlighet till distansarbete, en heltäckande företagshälsovård samt lunchförmån. Även tandvård ingår i företagshälsovården. Vi erbjuder också ett antal kultur- och motionssedlar. Dessutom finns det möjlighet för de anställda att delta i olika idrotts- och kulturaktiviteter, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Läs mer