IT-tjänster

IT-direktör
Jukka Melanen

chef för IT-enheten för kundrelationer
Tommi Karjalainen

chef för IT-enheten för digitala tjänster
Kaisu Hulkkonen (1.1.-31.8.2022)

chef för IT-enheten för förmåner
Helena Lääperi

chef för IT-enheten för innovation
Janne Pulkkinen

chef för IT-enheten för teknik
Hanna-Leena Parkkinen

chef för IT-enheten för datahantering
Seppo Ruusukivi

chef för IT-enheten för social- och hälsovården
Eeva Huotarinen

chef för IT-enheten för ekonomi och administration
Erja Virta

chef för enheten för datasäkerhet
Henri Burtsov

chef för IT-produktionsenheten
Katja Muhonen

Read more