E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringkurser

I tjänsten kan du ansöka om yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringskurser för arbetsgivaren, dvs. för arbetsplatsen. Tjänsten fungerar endast på finska.

Katso-tjänsten tas ur bruk

Katso-tjänsten kommer att ersättas med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter, som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen. I e-tjänsten för KIILA-rehabiliteringskurser tas Suomi.fi-identifikation i bruk 14.12.2019. Efter det räcker det inte längre med en nuvarande svag Katso-kod.

För att man ska kunna använda tjänsten efter 14.12.2019 behöver man en certifierad Katso-kod eller en Suomi.fi-fullmakt.

KIILA-rehabiliteringkurser

Arbetsgivare ansöker om KIILA-rehabiliteringskurser i e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten

Certifiera Katso-koden eller begär en fullmakt före 14.12.2019

•    I offentliga organisationer, förbund eller föreningar måste den som använder tjänsten själv certifiera sin svaga Katso-kod, tills organisationen kan ge honom eller henne Suomi.fi-fullmakter under 2020.
•    I företag ska den som använder tjänsten be verkställande direktören för ett privat företag, namntecknaren, eller näringsidkaren om Suomi.fi-fullmakten ”Meddela behov av rehabiliteringskurs”. Fullmakten ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Så här identifierar du dig i e-tjänsten med Suomi.fi-identifikation från 14.12

  1. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. De organisationer som använder Katso-autentisering måste se till att de som använder tjänsten har verktyg för stark autentisering senast 14.12.2019.
  2. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.
  3. Innan Suomi.fi tas i bruk lönar det sig för organisationerna att bekanta sig med de olika identifieringsalternativen och komma överens om vilken metod man ska använda.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (suomi.fi).

Fullmakter

Det lönar sig för arbetsgivarorganisationer att ge den som använder tjänsten de nödvändiga Suomi.fi-fullmakterna så fort som möjligt. Hösten 2019 kan fullmakter ges av privata företag. I andra organisationer blir det möjligt stegvis under 2020.

 

Läs mer