KIILA-rehabiliteringkurser

KIILA-rehabiliteringkurser

Arbetsgivare ansöker om KIILA-rehabiliteringskurser i e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten

Nya yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringskurser ska sökas till arbetsgivare på nätet. Den nya e-tjänsten kräver Katso-koder.

Till användarkoden ansluts automatiskt rollen "KATSO Företagets anställd". Andra roller behövs inte för e-tjänsten för KIILA-kurser.  E-tjänsten fungerar också med underkoder.

Tills vidare finns anvisningarna för e-tjänsten endast på finska.

Läs mer