E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringkurser

I tjänsten kan du ansöka om yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringskurser för arbetsgivaren, dvs. för arbetsplatsen. Tjänsten fungerar endast på finska.

Logga in på e-tjänsten för KIILA-kurser

Arbetsgivare ansöker om KIILA-rehabiliteringskurser i e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten

Så här identifierar du dig i e-tjänsten med Suomi.fi-identifikation

  1. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. De som inte ännu kan få Suomi.fi-fullmakter kan tillsvidare använda starka Katso-koder.
  2. Suomi.fi-identifikation baserar sig på personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort.
  3. Innan Suomi.fi tas i bruk i organisationen lönar det sig att bekanta sig med de olika identifieringsalternativen och komma överens om vilken metod man ska använda.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (suomi.fi).

Fullmakter

För tjänsten behövs Suomi.fi-fullmakten ”Meddela behov av rehabiliteringskurs”.

Det lönar sig för arbetsgivarorganisationer att ge den som använder tjänsten de nödvändiga Suomi.fi-fullmakterna så fort som möjligt.

Privata företag och  kan redan ge Suomi.fi-fullmakter. Samma gäller föreningar med en namntecknare.

Stark Katso-autentisering ett alternativ

Övriga organisationer, t.ex. kommuner kan använda starka Katso-koder (”Katso - Yrityksen työntekijä”). tills de kan bevilja användarna av e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter . Det blir stegvis möjligt sommaren 2020.

Läs mer