E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringkurser

 

I tjänsten kan du ansöka om KIILA-rehabiliteringskurser för arbetsgivaren, dvs. för arbetsplatsen. Tjänsten fungerar endast på finska.

Suomi.fi-identifikation

Inloggningen till e-tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Innan Suomi.fi tas i bruk lönar det sig för arbetsgivarorganisationen att bekanta sig med de olika identifieringsalternativen och komma överens om vilken metod man ska använda.

Suomi.fi-fullmakter

För tjänsten behövs Suomi.fi-fullmakten ”Meddela behov av rehabiliteringskurs”.

Alla arbetsgivare kan ge fullmakter via tjänsten Suomi.fi från och med 11.6.2020, då tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande togs i bruk. De företag och sammanslutningar som inte kan ge elektroniska fullmakter direkt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan göra det via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Det lönar sig för arbetsgivarorganisationer att ge den som använder tjänsten de nödvändiga Suomi.fi-fullmakterna så fort som möjligt.

Katso tas ur bruk

Det har hittills varit möjligt att använda tjänsten utan Suomi.fi-fullmakt om användarens Katso-kod har behörigheten ”Katso - företagets anställd”. Övergångsperioden ger organisationerna tid att ordna Suomi.fi-fullmakter för användarna eftersom inte alla organisationer har kunnat bevilja Suomi.fi-fullmakter före juni 2020.

Katso-koden och Katso-behörigheterna kan användas högst till utgången av år 2020. Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020.

Läs mer