E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringkurser

I tjänsten kan du ansöka om KIILA-rehabiliteringskurser för arbetsgivaren, dvs. för arbetsplatsen. Tjänsten fungerar endast på finska.

Suomi.fi-identifikation

Inloggningen till e-tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Suomi.fi-fullmakter

Den som använder tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen. För tjänsten behövs Suomi.fi-fullmakten ”Meddela behov av rehabiliteringskurs”. Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar informera FPA om behov av att ordna en rehabiliteringskurs.

Privata företag ger själva fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och föreningar där flera personer har firmateckningsrätt ska först registrera sin fullmaktsrätt genom en fullmaktsansökan i tjänsten för assisterat fullmaktsgivande. Efter det kan den som fått fullmaktsrätt gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge de fullmakter som behövs.

Läs mer