En leende kvinna på en gård med höstblommor i bakgrunden

Visste du att...

Kommuntillägget är en del av det barnavårdsstöd som betalas ut via FPA och där även vårdpenningen och vårdtillägget ingår.

En leende kvinna på en gård med höstblommor i bakgrunden

Kommuner

Sidorna innehåller information om
e-tjänsten för kommuner om dagvårdsuppgifter
kommuntillägg som betalas ut via FPA.

Kommunen som arbetsgivare, se Arbetsgivare

Har du frågor som gäller en enskild kund och hans anhängiga ärenden ring servicenumret. Gäller din fråga avtal, samarbete eller lokala ärenden ring försäkringsdistriktet.