Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör
Ville Korhonen (1.2-30.6.2021)

Kommunikationschef, innehållsgruppen för kundkommunikation
Minna Latvala

Kommunikationschef, servicegruppen för kundkommunikation
Päivi Bergman

Kommunikationschef, gruppen för medie- och intressentgruppskommunikation
Siiri Kärkkäinen (1.2-30.6.2021)

Kommunikationschef, gruppen för strategi- och internkommunikation
Sannamari Ollikkala

Kommunikationschef, gruppen för visuell kommunikation
Henrik Jussila