Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör
Pipsa-Lotta Marjamäki

Kommunikationschef, innehållsgruppen för kundkommunikation
Siiri Kärkkäinen

Kommunikationschef, servicegruppen för kundkommunikation
Päivi Bergman

Kommunikationschef, gruppen för medie- och intressentgruppskommunikation
Ville Korhonen

Kommunikationschef, gruppen för strategi- och internkommunikation
Sannamari Ollikkala

Kommunikationschef, gruppen för visuell kommunikation
Henrik Jussila